Erzincan Havadis

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Valilik’ten yayla ve mera kullanımı genelgesi

ERZİNCAN VALİLİĞİ, YAYLA VE MERA KULLANIMI İLE İLGİLİ GENELGE YAYINLADI

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Valilik’ten yayla ve mera kullanımı genelgesi
245 views
15 Mart 2021 - 12:40
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Erzincan Valiliği, yayla ve mera kullanımı ile ilgili genelge yayınladı.

Mera, yaylak ve otlak alanlarının ıslahı ve verimli şekilde kullanılması ile salgın hayvan hastalıklarının önlenmesinde 2021 yılına münhasır olmak üzere; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca bazı düzenlemeler yapıldı.

Erzincan Valiliğince, yayla ve mera kullanımı ile ilgili yayınlanan genelgede şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz Mera Komisyonunca 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan; mera tespit, tahdit, tahsis çalışmaları devam etmekte olup, 2021 yılı içerisinde bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. 4342 sayılı Mera Kanunu ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen Mera Yönetmeliği ile Tarım ve Orman Bakanlığının (Mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ) 10.05.1999 tarih ve 3887 sayılı genelgesine göre; ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin İl Mera Komisyonu tarafından yürütülmesi esastır. Tespit, tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanmadan da talep edilen mera, yaylak ve kışlaklarda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera yönetmeliğinin 7. ve 13. maddesi hükümlerine göre göçerlere kiralanması ve sürü sahiplerinin meralardan faydalanmalarının sağlanması mümkündür.

Bu doğrultuda 2021 yılı otlatma mevsiminde İlçe Kaymakamlıklarının da görüşleri alınarak talep edilen mera, yayla ve otlaklardan ihtiyaç fazlası yerler aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde 4342 Sayılı Mera Kanunu hakkında yayımlanan Yönetmeliğin 7. ve 13. Maddelerine göre sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır.

İlimiz genelinde küçükbaş hayvan sayısı fazla olması nedeniyle ihtiyaç fazlası mera alanları öncelikle il içindeki sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. İhtiyaç fazlası mera alanlarına il dışından hayvan getirilmesi İl Mera Komisyonunun iznine tabidir. İzin alınmaması halinde il dışından hayvan getirilmesine müsaade edilmeyecektir.

Ayrıca, İlimizde arıcılık yapan yerli üreticilerimizi mağdur etmeyecek şekilde “Arıcılık Yönetmeliği” hükümleri ve Valiliğimizce alınan ilave tedbirler çerçevesinde gezginci arıcılarında İlimizde faaliyet göstermelerine izin verilecektir.

İlimiz yaylak ve meraların kullanılması ile ilgili esaslarla yerli ve gezgin arıcıların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

“Uyulması gereken hususlar”

1-İhtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakiyelerin kiralama işlemleri; 4342 sayılı Mera Kanunu ve bu kanun hakkında yayınlanan yukarıda sayı ve tarihi belirtilen genelge ve talimatlar gereği Komisyon tarafından yapılacaktır. İl Mera Komisyonu dışında yapılan kiralama işlemleri yasal değildir.

2-Kiralanan mera, yaylak ve otlakiyelerinde faaliyette bulunan 15 yaşından büyük aile fertlerinin ve çobanların, İl Mera Komisyonundan kimlik kartı almaları zorunludur.(Komisyon tarafından yapılan ihaleye girilmiş ve ihale kazanılmış olsa dahi, ihale sonrası işlemler tamamlanmadan ve kimlik belgesi alınmadan hiçbir gerekçe ile mera, yaylak ve otlaklara çıkılmasına izin verilmeyecektir.) Güvenlik birimlerince; kimlik kontrolü yapılacak, kiralama işlemleri tamamlanıp İl Mera Komisyonundan kimlik belgesi alınmadan mera, yaylak ve otlakiyelere çıkılması Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından engellenecektir.

Sürü sahipleri, İkametgahlarının bulunduğu köydeki çayır, mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarına çıkmaları halinde; hayvancılık yaptığına dair belge, ikametgah ve kimlik bilgilerini içeren belgeleri, bulundukları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanlıklarına ibraz etmeleri gerekmektedir.

İl Mera Komisyonundan alınacak yaylacı kimlik kartı için ibraz edilecek belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, savcılıktan alınacak sabıka kaydı, hayvancılık işletme belgesi ve 1 adet fotoğrafla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince haklarında işlem yapılmayan şahıslar çoban olarak tutulmayacaktır. Köyde oturanların bildirilmesinden muhtarlık, mera, yaylak ve otlakiyelerde bulunanların bildirilmesinden de kiralayan sürü sahibi sorumludur.

3-Erzincan İli için otlatma periyodu dikkate alınarak;

a) Mera, yaylak ve otlakiyelere çıkış ve iniş tarihi İl genelinde kendi köyünü kullanımında bulunan alanlar için 10/04/2021 – 31/10/2021 olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde iklim koşullarındaki olağan dışı değişmeler durumunda otlatma mevsimi başlangıç ve bitiş tarihleri İl Mera Komisyonunun alacağı karar ile belirlenebilecektir.

b)Komisyon tarafından kiralama yapılan ihtiyaç fazlası mera ve yaylak alanları için çıkış ve iniş tarihleri şartname ve sözleşmede ayrıca belirtilecektir.

4- Kiralanan mera, yaylak ve kışlak sınırlarının dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.

5-Sürü sahiplerinin orman ağaçlandırma sahalarına girmemesi, çevreye zarar verecek şekilde gelişi güzel ateş yakmaması, yangın halinde ALO 177 Orman Yangın Hattına ihbarda bulunulması gerekmektedir.

6- 2021 Yılı Mera Kiralama Özel Sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespitinde sözleşme, İl Mera Komisyonunca tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Kiralanan mera alanı için alınmış bulunan kati teminat Mera Özel Ödeneği Hesabına aktarılacaktır.

7- Mera, yaylak ve otlakları kiralayanlar ve intifa hakkı sahipleri bulundukları yerlerden kiraladıkları mera, yaylak ve otlaklara gidiş ve dönüşlerini kontrol amacıyla, her ilçe girişinde Emniyet veya Jandarma kuvvetleri tarafından göçer kontrol noktaları ihdas edilecek, İlçelere girişinde müsaade edilen hayvan sayıları ve götürecekleri yere ilişkin evraklar kontrol edilecektir. Kiraya verilen yerler Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Köy Muhtarından oluşan ekiplerce kontrol edilecektir.

Kontrollerde :

a-Kimlik belgesi,

b-Mera Komisyonundan alınan göçer kimlik belgesi,

c-Gideceği merayı kiraladığına dair sözleşme,

d-Hayvan sevk edilmesine mahsus yurt içi Veteriner sağlık raporu kontrolleri yapılacak, belgeleri eksik olanlar ile kira sözleşmesine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan getirenlerin bölgeye girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

8-Kiralanan alanlara intikaller, kara ve demir yolu kullanılarak motorlu araçlarla yapılacaktır. Geri dönüşlerindeki intikaller de gelişlerinde olduğu gibi yapılacaktır.

9- Yaylak ve meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerlere nakletmeleri esnasında ve daha sonra; dikili ağaçlar, ziraat amacı ile kullanılan alanlar, su arkları, set ve bentler, hendek, duvar, tarla ve bahçe yolları gibi alanlar korunacak, Çiftçi Mallarını Koruma Heyetleri veya İhtiyar Heyeti tarafından zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre ceza tahsil edilecektir.

10- Meraların ıslahı ve salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi için Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca alınan kararlara titizlikle uyulacaktır. Gerek kontrol noktalarında gerekse mera alanlarında yapılan tespitlerde sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kullanma hakkı köylere bırakılan çayır, mera ve yaylaklardan, ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen alanların, kiralama işlemleri yapılırken, bu alanların içerisinde bulunan özel mülkiyetlerin kiralama işlemleri mülkiyet sahibi ile kiracı arasında yapılacaktır.

12-Kiraya verilen yerler için sözleşmede belirtilen sayıdan fazla hayvan getirilip getirilmediği ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrolü; Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinden ve köy muhtarından oluşturulacak denetleme ekipleri tarafından yapılacaktır.

13-Kiralaması yapılan mera, yaylak ve otlak alanlarına İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatanlar;

Kiralanan mera alanlarını ve kiraya verilmeyen mera alanlarını sürme, inşaat yapma ve benzeri yollarla tahrip edenler;

İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilmeyen mera alanlarında, mera alanının bulunduğu köyde ikamet etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köy veya beldeden sürü getirerek söz konusu mera alanlarında otlattığı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilen sürü sahipleri veya kişiler hakkında:

İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık tarafından; 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi kapsamında ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında işlem yapılacak. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2021 yılı için otlatma bedeli İl Mera Komisyonunca alınan karar gereğince kiralama yapılan alanlarda büyükbaş hayvanlar için 39,10 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 3,91 TL./ay dır. Kendi köyüne ait veya otlatma hakkına sahip olunan alanlarında ise büyükbaş hayvanlar için 12,20 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 1,22 TL./aydır.

2021 yılında otlatma hakkı olmayan yerlerde otlatma yapılması halinde ve kiralama yapılan mera alanlarında otlatma kapasitesinin üstünde hayvan sokulması halinde (kapasite fazlası hayvanlar için) hayvan sahiplerine hayvan başına otlatma bedelinin 3 katı oranında idari para cezası uygulanacaktır.

14-Kiracı dışında, Kiralanan mera alanında; otlatma hakkı bulunmayan şahısların hayvan otlatmaları kiracı tarafından ihbar edilmemişse izinsiz ve kapasite fazlası otlatılan hayvanlardan müteselsilen kiracı sorumludur. (Yukarıda belirtilen cezai işlemler uygulanır.)

15- Devletin Hüküm ve tasarrufu altında olan kadimden beri mera olarak kullanılan veya kayıtlı meralar ancak İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilebilir, köy muhtarlıkları veya üçüncü şahıslar tarafından kiraya verilemez. İl Mera Komisyonu dışında kiraya verenler hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

“Özel mülklerin kiraya verilmesi ile ilgili hükümler”

1- Mera Kanununda özel mülkiyet konusu taşınmazların kullanımı ve kiraya verilmesi ile ilgili bir düzenleme ve uygulama bulunmamaktadır. Ancak bu taşınmazlara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan getirilmesi halinde, komşu meralar zarar göreceğinden 4342 Sayılı Mera Kanununun meraların korunmasını öngören 1. maddesi hükmüne dayanılarak il dışından gelen hayvanların geçişi ve otlatılması için Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden hayvan tahdidi açısından bir rapor alınacaktır.

2-Özel mülkiyet konusu çayır ve otlakların kiralanması işlemlerinde, kiralanan alan ile ilgili kapasite tespiti merkez ilçe sınırları içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, diğer ilçelerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince yapılacaktır. Özel mülkiyeti kiralayan göçer sürü sahipleri; kendileri, ailesinde bulunan 15 yaşından büyük aile fertleri, çobanları ve çobanlarının 15 yaşından büyük aile fertleri için İl/İlçe Müdürlüklerinden yaylacı kimlik kartı almak zorundadırlar.

3- Özel yaylak ve otlakiye sahibinden istenecek belgeler:

a-Taşınmazın tapu senedi fotokopisi ile siciline uygunluğunu gösterir Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı.

b-Hisseli taşınmazlarda noter tasdikli taahhüt belgesi. (kiraya veren kişi tarafından; hissedarı olduğu arazinin, otlatmak amacıyla kiraya verilmesinde hissedarların ya da hissedarların varisleri tarafından itiraz edilmesi halinde her türlü sorumluluğu kabul etiğini belirten noter onaylı taahhüt belgesi)

4-Özel yaylak ve otlakiye kiralamak isteyen göçer sürü sahiplerinden istenecek belgeler:

a-Dilekçe (Dilekçede kiralanmak istenilen yer, getirilecek hayvan sayısı, cinsi ayrı olarak belirtilecektir.)

b- Şahıslara ait yaylak ve otlakiyelerin kiralanması ile ilgili olarak görevlendirilen ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit Raporu

c- Kiracı; kiralanan ve kiraya verilen taşınmaza komşu meraların tecavüzünün ve haksız otlatmanın önlenmesi amacıyla 4342 Sayılı Mera Kanunun 19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi ve 3091 Sayılı Kanun, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunlarının ilgili maddelerine uymayı peşinen kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname,

d- Noter tasdikli kiralama sözleşmesi.

5-Özel yaylak ve otlakiyelerin kiralanmasında Tapu kayıtları esas alınacaktır. Kadastro görmeyen yerler için tapu kayıtlarındaki yüzölçümüyle sınırlardan anlaşılan yüzölçümü arasında çelişki olması durumunda; varsa taşınmaz sahibi tarafından başvuru üzerine ilgili Kadastro Müdürlüğünde görevli Teknik Elemanlarca taşınmazın yüzölçümü belirlenecek ve rapora bağlanacaktır. Bu rapor ilgili İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilecektir. (Sınırlar sabit ise, bilirkişi özelliği taşıyan en az iki kişi ve muhtar tarafından alanın ne kadar olduğu; emlak kaydı, vergi beyanı vb. mülkiyeti ispatlayıcı belgeler dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir). İl/İlçe Müdürlüğüne alanın ne kadar olduğu ibraz edilecektir. Sınırlar sabit değilse tapudaki alan esas alınacaktır.

6.Ayrıca kiraya verilen alanlar arasında veya çevresinde yer alan özel mülkiyetlere her hangi bir zarar söz konusu olduğunda verilen zarardan kiracı ve kiraya verenlerin sorumlu olduğuna dair taahhütname alınacaktır.

7-Köy tüzel kişiliklerine ait mera ve otlakiyelerin muhtarlar tarafından göçer sürü sahiplerine kiralanması engellenecektir.

“Melankoç yaylası ile ilgili hükümler”

1-41 Nolu Toprak Tevzii Komisyonu Kararlarında Melankoç Yaylası için intifa hakkı verilen göçer sürü sahiplerinden; İlimizde ikamet edip ve intifa hakkı halen devam edenlerin söz konusu yaylaya çıkmadan önce, kimlik belgesini almak ve yaylaya ne kadar hayvanla çıkacağını öğrenmek için Komisyona başvurmaları zorunludur.

2- İlimiz dışında ikamet eden ve Melankoç Yaylasında intifa hakkı halen devam eden göçer sürü sahipleri de; Erzincan İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen çıkış güzergahlarını öğrenmek, kimlik belgelerini almak ve ne kadar hayvan çıkaracaklarını beyan etmek amacı ile Erzincan İl Mera Komisyonuna müracaat etmek zorundadırlar. Kimlik Kartı almadan Melankoç Yaylasına çıkan şahıslar intifa hakları devam ediyor olsa dahi yayladan indirileceklerdir.

3- İntifa hakkına sahip göçer sürü sahipleri ve yaylacılar Melankoç Yaylasına 1 Temmuz 2021 tarihinden önce çıkmayacaktır.

“Gezginci arıcılık”

Tarım ve Orman Bakanlığının teşkilatlanmasını ve görevlerini düzenleyen 639 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arıcılık Yönetmeliği hükümlerine göre; 2021 yılında ilimizde yerli arıcılar ile il dışından gelecek gezgin arıcıların faaliyetlerini belirli bir düzen içerisinde yürütebilmeleri için:

İl ve ilçe müdürlükleri; gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri, bitki florası, topoğrafik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate alarak belirler. Bölge koloni kapasitesi, flora varlığında kayda değer değişiklik olması (iklimsel veya yeni yerlerin açılması) durumunda güncellenir.

Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy arazisi ise köy muhtarıyla, diğer tüzel kişiliklerine ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra Arı Konaklama Belgesi (AKB)’ nın 1 nci bölümü imzalanır.

Konaklama yerini belirleyen ve yerleşme müsaadesi isteyen arıcı AKB ile konaklayacağı ilin il/ilçe Müdürlüğüne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri il/ilçe Müdürlüğünce de uygun bulunursa AKB’ nin 2 nci bölümü onaylanır.

Arıcı AKB sini ibraz ederek çıkış yapacağı ilin il/ilçe Müdürlüğünden Hayvan sevki, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır. Bu belgelere istinaden arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile AKB adres aynı olmalıdır. AKB olmayan arıcıya Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmez. Gezginci arıcılık yapan arıcıdan arı hareketlerinin izlenmesi için AKB istenir.

Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcıların arıları, il/İlçe Müdürlüğünün talebi üzerine Mülki Amirce güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe Müdürlüğü işgal edenler hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Arıların kaldırma süresinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır.

Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışında kovanlarını indirmek zorunda kalan arıcıya il/ilçe Müdürlüğünce mazereti uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş (5) gün içerisinde AKB de izin aldığı adrese sevk edilir.

Gezginci arıcılık yapan arı sahipleri konaklama yaptıkları yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

Yerleşim işlemleri tamamlanmış arıcıların ve yanında çalışan kişilerin isimleri ve kimlik bilgileri il/ilçe Müdürlükleri tarafından mahallin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir

Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcılardan konaklama ücreti dahil hiç bir ad altında ücret alınmaz. Gezgin arıcılardan arazi sahipleri dışında ücret alındığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır

Arı gen kaynaklarının korunması, bilimsel çalışmalar oluşturulacak İzole bölgelere dışarıdan arı girişi yasaktır. İl/ilçe Müdürlükleri, ilan edilen izole bölgeye yasa dışı girenler hakkında 5237 sayılı T.C.K 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

A- Yerli arıcılarımızın mağdur edilmemesi maksadıyla ilimize gelecek olan gezgin arıcıların yerleştirilmesi hususunda yörenin flora, yol, yerleşim merkezine yakınlığı vb. faktörler dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir.

a – Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskun mahal dışında bir yere yerleştirilir. Sabit ve gezgin arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları ibadet yeri, okul, sağlık ocağı karakol gibi benzeri alanlardan (en son yerleşim yerinden) arıların çalışma mevsimi,(Mart Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim) aylarında 300 metre uzağa yerleşimi, dağınık olan bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

b – Arıların sonbahar şuruplama bitimi (Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat) kışlatma mevsiminde en yakın eve 50 m Kışlama bitimi Mart ayı ilk haftasında Arılı kovanlarını yerleşim alanının dışına çıkarılması ve A bendine a-b Fıkrasına uyulması gerekmektedir.

c- Konaklama yerlerinin komşu köy sınırlarından Kuş uçuşu en az 1,5 km dışında olmasına, Arı grupları arasındaki mesafenin Kuş uçuşu an az 1,5 km olmasına dikkat edilecek.

Arılıklar trafiği yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az Kuş uçuşu 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir. Birden(l) fazla köye ulaşım sağlayan Ana yollardan ise Kuş uçuşu olarak 200 m uzağa yerleştirilir.

Muhtarların (Mahalle-Köy) arıcılar hakkında yukarıda yazılan ilgili maddelerin uygulanmasında birinci derecede sorumlu olması, İl merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ve diğer güvenlik birimleriyle iş birliği içinde olması, 442 sayılı köy kanunu ve mevzuat gereğidir. Bu nedenle aksi davranan ya da göz yumanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Köy ve Mahalle muhtarları bu talimatları halkın görebileceği yerlerde muhafaza etmek ve ilan tutanaklarını gelen görevliye ibraz etmek zorundadır.

Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak şahıslar ve kuruluşlar tarafından 7(yedi) gün önceden, ilacın cinsi, zamanı bal arılarına etkisi ve süresi duyurulur.

Arıcılarımız, Tarım ve Orman Bakanlığının “Bal eylem planı” talimatları doğrultusunda il/ilçe Müdürlüklerimizden alacakları “Bal Üretici Ruhsat Numaralarını” bulundurmak zorundadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığının ruhsat verdiği ilaçların dışında bal ve petekte kalıntı bırakabilecek maddelerin kullanılması yasaklanmıştır. Bal üretim bölgesinde naftalin ve antibiyotik kullananlar, glikozdan ve şekerden bal üretenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Erzincan ili sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan tüm üreticiler Erzincan Valiliğince belirlenen kriterlere uymayı taahhüt eder. Alınan tüm kararlar Erzincan merkez ve ilçelerinde geçerlidir. Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdare Kanununun 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

“Genel hükümler”

Valilik Genel Emri hükümlerine uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel hüküm olmamak kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 1 l/C ve 66 ncı maddeleri hükümleri gereği ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Ayrıca Türk Ceza Kanununun İlgili maddeleri hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır. Görevini ihmal eden veya kötüye kullanan Muhtarlar ve diğer Kamu görevlileri hakkında da 4483 sayılı Kanuna göre Valilik ve Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır.

Bu “Valilik Genel Emri”; görev sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Köy Muhtarları ile Jandarma Teşkilatı tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

Bu emrin uygulanmasının temin ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şeflikleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.